குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் கண் த்ருஷ்டி விலக | மன நிம்மதி சந்தோஷம் பெருக | பரிகாரம்

நோய் தீர பரிகாரம் || ஆரோக்கியம் அருளும் ஸ்ரீ தன்வந்திரி மஹா மந்திரம்

அன்னபிராசனம் | முதல் முறை குழந்தைக்கு சாதம் ஊட்டும் முறை

திருமணத்தடை நீங்க பரிகாரம் || குருஜி ஸ்ரீ ராஜீவ் சிவம்

குழந்தை பாக்கியம் அருளும் புத்திரகாமேஸ்வரர் ஆலயம் ஆரணி புதுக்காமூர்

பணம் சேர பரிகாரம் || 15 வாரத்தில் பலன் கிடைக்கும்

JOIN

Learn To Be Sustainably Happy!

Join the Happiness Program. Experience a calm mind, reduced anxiety increased energy levels and sustainable happiness everyday!

  Subscribe To Our Newsletter

  About Temple

  This temple’s history dates back many years. The place Walajapet is revered as a sacred place as sage Agasthiya, used to be Anjaneyar temple…

  Contact Us

  Address: Sivam Seva Trust
  Sri Kubera Veera anjaneyar Temple, Navagraha kottai, No:15 /5 Kamakshi nagar, Walajapet – 632513, Ranipet district, Tamil Nadu, India.
  Email: info@sivamseva.com Phone: +916379101306
  © 2022 Sivam Seva. All Rights Reserved. Site Powered By: GRC Web Design, Vellore.
  Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial